พาณิชยศาสตร์ฯจุฬาฯ ปรับหลักสูตรการศึกษา สู่เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

พาณิชยศาสตร์ฯจุฬาฯ เดินหน้าปรับหลักสูตรการศึกษาสู่เป้าหมายการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า หลังร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันผู้ประกอบการด้านธุรกิจจากประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกในเวที Youth4South Entrepreneurship Competition at UN ESCAP BANGKOK ได้ถอดบทเรียนสำคัญ เพื่อยกระดับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไทย ซึ่งพบว่าผู้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีนี้ เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่(Entrepreneurs)ได้นำเสนอแผนงาน

 

 

 

โดยมีกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ไม่ใช่เพื่อแสวงหากำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่มุ่งเน้นเพื่อสร้างผลกระทบที่มีต่อโลกและสังคมในด้านบวกและต้องมีประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมพร้อมทั้งนำเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนธุรกิจด้วยซึ่งผู้เข้าแข่งขันได้โชว์วิสัยทัศน์ในการทำธุรกิจให้ก้าวสู่ความสำเร็จในระดับโลกพร้อมแสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกที่จะช่วยเหลือสังคม

Previous post คนนี้ชอบส่วนตัว! “คาเปลโล” เลือก “เทรนต์” ติดทีมรวมดาวฟุตบอลโลก 2022
Next post อาการของโรคมือเท้าปาก และวิธีดูแลเด็กที่เป็นโรคมือเท้าปาก