EKH เปิดตัว “KOON Palliative Care Specialised Hospital” ระดับพีเมี่ยม

บมจ.เอกชัยการแพทย์ (EKH) ได้ฤกษ์ดีเปิดตัว “โรงพยาบาลคูน” หรือ KOON Palliative Care Specialised Hospital ขนาด 30 เตียง

 

โรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาแบบ Palliative Care แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยงบลงทุน 160 ล้านบาท พร้อมด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายใต้แนวคิด…Be near, be around, be with. “นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร” ระบุต้องการยกระดับคุณภาพรักษาของวงการแพทย์ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับระดับสากล

 

 

 

​นายแพทย์อำนาจ เอื้ออารีมิตร กรรมการและผู้อำนวยการโรงพยาบาล บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) (EKH) ผู้ประกอบธุรกิจสถานพยาบาลเอกชนในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเอกชัยการแพทย์ ได้เปิดตัว โรงพยาบาลคูน หรือ KOON Palliative Care Specialised Hospital ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลรักษาแบบ Palliative care แห่งแรกของประเทศไทย ด้วยงบลงทุน 160 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจภายใต้ บริษัท เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม จำกัด และเป็นบริษัทในเครือของโรงพยาบาลเอกชัย EKH โดยถือหุ้นในสัดส่วน 100%

​ทั้งนี้โรงพยาบาลคูนมุ่งเน้นคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัว เป็นการดูแลที่ครอบคลุมทั้งกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ เน้นการจัดการอาการไม่สุขสบายต่างๆ อย่างเข้มข้น ส่งผลให้คนไข้มีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อไป ซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจของผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยเฉพาะ โดยมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสถานที่ดูแลคนไข้แบบใกล้ชิดและให้ความรู้สึกถึงความเอาใจใส่และอบอุ่นเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาภายใต้แนวคิด…Be near, be around, be with.